Glenn Burris

Ministry: The Foursquare Church

Zoom
Glenn Burris
Ma tahan tõeliselt julgustada teid kaaluma olema osa ülemaailmsest evangeeliumi kuulutamise päevast - võimsast teenimistööst, mis ühendab üle 200 rahvuse, kes tulevad kokku, et kuulutada kõigile evangeeliumi.