Niko Njotorahardjo

Ministry: Healing Movement Ministry

Zoom
Niko Njotorahardjo
Ma julgustan igat kristlast ja kogudusejuhti üle maailma ühinema ja astuma välja, et ülemaailmsel evangeeliumi kuulutamise päeval tuua veel üks inimene Jeesuse juurde.