Loren Cunningham

Ministry: Noored missiooniga

Zoom
Loren Cunningham

Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev on nii prohvetlik sõnum Kristuse Ihule kui ka abivahend kristlastele kõikjal, et tõusta üles uue värske võidmisega, uute strateegiate ja visiooniga, kuidas jõuda Jeesuse pääste sõnumiga kõikide inimesteni, ma usun, et see G.O.D. 2. juunil 2012 oli alles algus. Visioon, mida ma esitlen meie oma missiooniga, on et aastaks 2013 tahame sel päeval evangeliseerida iga rahva seas kogu maailmas ning sellele järgnevaks aastaks igas omega tsoonis, kuhu kuulub üle 4000 asukoha. Kui teised järgnevad ja täidavad neid ülesandeid, millesse Jumal on nad asetanud, võime koos näha kuidas täitub Meie Isa palve osa "Tema tahe sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal" ning siis saame koos rõõmustada mitte ainult ühe vaid rohkelt uute Jeesuse järgijate puhastumist läbi Tema ohvri ristil ja läbi meie kuuleka tunnistuse tema korralduse kohaselt, mis on Apostlite tegude 1:8, te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.